Teisho’s

Een Teisho is een korte overdenking op een thema dat binnen Zen centraal staat. Het kan bijvoorbeeld gaan over ‘Geluk’ of ‘Loslaten’ of ‘Compassie’.
Een Teisho geeft nooit een oplossing of een verklaring. Het wil je niets in de mond leggen noch je gedachten of denken aansturen. Een Teisho wil voorbij het denken gaan, het gaat niet om wie je wilt worden, maar wie je in feite al lang bent. Maar misschien ben je dat kwijtgeraakt.
Als een Teisho al iets zou ‘willen’ is je een handreiking doen hoe je tot verlichting kunt komen. En dan nog is het de vinger die naar de maan wijst, niet de maan zelf.

Over aandacht en concentratie, ‘monkey-thoughts’, aardig zijn voor jezelf en geduld hebben. (6m30s)