Over de cursus Zenmeditatie

Eigenlijk is ‘cursus’ voor deze serie bijeenkomsten geen goed woord. Een cursus sluit je af. Het zou waardevol zijn als de bijeenkomsten of ‘lessen’ juist een blijvende verandering geven en het (bijna) dagelijks zitten op het meditatiekussen net zoiets wordt als tanden poetsen en net zo onmisbaar voor de gezondheid! Maar laten we de term cursus toch maar even gebruiken.

De opbouw van de cursus

De basiscursus bestaat uit 12 bijeenkomsten van vijf kwartier. Wie zich verder wil verdiepen in Zenmeditatie kan daarna doorstromen naar de gevorderden- groep. De gevordengroep bestaat uit 12 bijeenkomsten in het najaar en 12 bijeenkomsten in het voorjaar. Iedere bijeenkomst van de gevordengroep duurt ook vijf kwartier.

De basiscursus: leren

In de ‘basiscursus’ zullen we de grondbeginselen van de Zenmeditatie, de handelingen en rituelen gaan verkennen. Je zult al snel merken dat Zenmeditatie niet ‘zweverig’ is, integendeel: het helpt je te aarden en leert je op een andere maar zeker ook praktische wijze om te gaan met het moment waarin we leven, met meer compassie naar onszelf en de mensen om ons heen. We besteden aandacht aan houding, ademhaling, concentratie, focus en afleiding. Je bepaalt jouw  persoonlijke doelen van Zenmeditatie. We leren de Zendo kennen (de meditatieruimte) en de manier waarop we ons daarin bewegen. We zoeken naar manieren hoe we de cursus kunen integreren in ons leven.
Na de eerste lessen zullen we al snel eenzelfde structuur herkennen in de opbouw van de avond. Na een korte inleiding volgt een eerste meditatiesessie (zazen). We bouwen de lengte van de meditatie op totdat we uiteindelijk 20 minuten kunnen mediteren. We doen ook loopmedidatie (kinhin) van ongeveer 5 minuten, gevolgd door weer een tweede meditatiesessie. We maken in de basiscursus ook kennis met het thee ritueel.

Het vervolg: waarderen en verdiepen…

Na de 12 bijeenkomsten van de basiscursus hebben we een mooie basis gebouwd.  We hebben zelf mogen ervaren wat Zenmeditatie met ons doet en zouden misschien al wat van de effecten mogen ervaren die het geeft in de relatie met onszelf en de mensen om ons heen. En steeds zullen we weer opnieuw de stilte van de mat moeten opzoeken, want net als al wat leeft zullen we deze ervaring moeten blijven voeden. Wie meer verdieping en verstilling wil kan zich daarna inschrijven voor de ‘vervolgcursus’ . We mediteren ook daarin 2 x 20 minuten, met daartussen een loopmeditatie. Voorafgaand aan het mediteren wordt kort stilgestaan bij een onderwerp wat ons raakt in het dagelijks leven en wat we proberen te verbinden met ons mediteren. We zoeken de verdieping en verbreding door stil te staan bij de achterliggende zenboeddhistische tradities. Langzaam maken we ons de stilte eigen en het lukt misschien vaker om het wateroppervlak van onze vijver stil te krijgen. En dan zien we daarin wellicht ook de sterren. Tijdens de vervolgcursus is er ook tijd voor persoonlijk onderhoud met de Zenleraar.

… en thuis verdergaan

Je zult merken dat mediteren in een groep een extra kracht en dimensie heeft die er werkelijk voor zorgt dat je na zo’n avond vaak met een helder en rustig hoofd naar huis zult gaan. 
Maar het effect van mediteren neemt toe naarmate je het vaker zult doen en het een deel wordt van je dagelijkse leven. Hoewel juist in Zen geen sprake is van ‘moeten’, zul je ervaren dat regelmatig thuis mediteren op vaste momenten en een vast plek een positieve bijdrage zal leveren aan je bewust-zijn in het hier en nu, en het inzicht krijgen in- en het aanvaarden van je eigen ware aard.
Een stil lichaam geeft een stille geest en in die stilte zijn antwoorden te vinden.

Niets moet….

Uiteraard hoop ik van harte dat je na de eerste weken of maanden zelf ervaart dat Zenmeditatie je iets brengt. Nieuwe gewoonten vragen echter tijd om in te slijten, gun jezelf die tijd en doorloop in ieder geval wel de basiscursus. Mocht je toch vaststellen dat deze meditatievorm jou niet past, dan hanteren we een opzegtermijn van één maand.

Reacties van cursisten…

“Bewustwording van mijn gevoelens, emoties en gedachten(patronen) hebben me een flinke stap vooruit doen zetten; ik heb de moed gevonden om ‘de deur verder te openen en het leven binnen te laten’, met het besef dat het hier en nu eigenlijk het enige ware moment is.”

” De basiscursus zen was voor mij de start van meer grip, meer concentratie en meer rust in mijn leven. Ik zie steeds bewuster waar ik mee bezig ben, laat me minder (af)leiden door gedachten en gevoelens en kies nu ook bewuster waar ik mijn energie aan besteed. Ik kan iedereen die op zoek is naar meer rust en bewuster leven aanraden om in ieder geval eens een proefles bij te wonen en zo zelf te ervaren wat zen voor je kan doen”.

“Wat heeft de cursus me gebracht: in ieder geval herkenning van gevoelens, woede, ongeduld, emotie… Steeds vaker kan ik me inhouden, tot 10 tellen, en dan is vaak het ergste over.”

“De basiscursus Zenmeditatie en de vervolgcursus hebben mij goed gedaan. Het heeft mij mooie inzichten gegeven. En zeker toepasbaar in het dagelijkse leven! Minder boosheid en meer loslaten! En aan mezelf: wees aardig, niks is fout of slecht! “

Ik wil meer weten over data, tijden, locatie en kosten.