Inschrijving Cursus Zen Meditatie (basis of vervolg)


  Inschrijvingsformulier Vervolgcursus Zen-Meditatie

  Ja, ik wil mij aanmelden voor de Vervolgcursus Voorjaar Zen Meditatie welke start op 5 januari 2021
  Je voornaam (verplicht)

  Je achternaam (verplicht)

  Je e-mail adres (verplicht)

  Je telefoonnummer (verplicht)

  Ik ben op de hoogte van de betalingsvoorwaarden die hieronder vermeld staan .
  Vervolgcursus
  - De kosten bedragen € 45,00 per 4 lessen.
  - De betalingsdata voor de Vervolgcursus zijn: 5 januari, 2 februari, 9 maart, 6 april, 18 mei en 15 juni.
  Betaling geschiedt minimaal één week voor de genoemde data.
  Je kunt ook de gehele cursus in één keer betalen,i.p.v. 270,00 euro betaal je dan 250,00 euro.

  Bedragen mogen worden overgemaakt op NL85 ASNB 0708 6761 03 tnv P.Pouw met vermelding van de opmerking: ‘Vervolgcursus Zen Voorjaar ”.
  Voor de cursus geldt één maand opzegtermijn. Opzeggen kan via info@zenzinenzo.nl

  Extra
  Ik wil graag de volgende materialen bestellen.

  Deelnemersverklaring.
  Deelname aan de Cursus Zen-Meditatie bevordert de persoonlijke zelfkennis. Deelname is geschikt voor personen die volle verantwoording voor zichzelf kunnen nemen. In het geval dat medische of psychotherapeutische of psychiatrische hulp nodig is, raden wij aan om een arts te benaderen.
  De deelnemer is er van op de hoogte dat deelname aan deze cursus zijn/haar eigen verantwoordelijkheid is. De aanwijzingen van de meditatiebegeleider dienen te worden gezien als voorstellen die de deelnemer uit vrije wil en alleen zo ver volgt, zoals hij/zij dit kan verantwoorden. De deelnemer is zelf aansprakelijk voor schade veroorzakende gebeurtenissen die de deelnemer zichzelf, andere personen en/of dingen toebrengt, zoals ook voor ieder risico dat hij/zij neemt.